Валериа Кар Ренталс - Застраховки

Застраховки при наемане на автомобил

Застраховки

Всички автомобили на Валерия Кар Ренталс са застраховани с всички основни застраховки, а именно:
  • Гражданска отговорност
  • Автокаско
  • Застраховка на местата в автомобила
  • Презастраховка за Рент А Кар
  • Денонощен автоасистанс 24/7/365 - за територията на Република България
  • Годишен винетен стикер
  • Годишен технически преглед
Те са включени в дневната наемна цена на автомобила.

При пътуване извън границите на Република България е необходимо да се заплати допълнително застраховка:
"Помощ при пътуване - автоасистанс в чужбина":
- валидност до 15 дни - 33 €
- валидност до 30 дни - 53 €.


В наемната цена не са включени застраховките:
• Super Cover For Damages (SCD)
• Super Theft Protection (STP)

Тяхната цел е да се ограничи отговорността (самоучастието)/(Excess) на клиента до размера на депозита.

Какво представляват тези две застраховки:
• Super Cover for Damages: според тарифите на Валерия Кар Ренталс. Допълнителна застраховка, която освобождава клиента от отговорност при щета, но не го освобождава от представяне на необходимите документи и заплащане на административна такса.
• Super Theft Protection: според тарифите на Валерия Кар Ренталс. Допълнителна застраховка, която освобождава клиента от отговорност при кражба, но не го освобождава от представяне на необходимите документи и заплащане на административна такса.

Цени за SCD, STP и EXCESS:

Class SCD STP EXCESS
BUDGED 4 € 2.5 € 300 €
MINI 4 € 2.5 € 400 €
ECONOMY 5 € 3 € 500 €
COMPACT 5 € 3 € 600 €
SW 5 € 3 € 600 €
STANDART 6.5 € 3.5 € 800 €
VAN 6.5 € 3.5 € 800 €
4X4 9 € 5 € 900 €
EXECUTIVE 10 € 5.5 € 1000 €
Важно: Цената е за един наемен ден!
SCD: Super Cover for Damages. STP: Super Theft Protection

Цени за WTI
Застраховка за челно стъкло, гуми, джанти и тасове

Застраховка която освобождава от отговорност при спукване на челно стъкло, спукване на гума, нараняване на джанта или автомобилен тас.
Желателно е при възможност да се представят необходими документи за щетата.
Тъй като тези събития се случват обикновено по време на път, ако е наложително се извършва авариен ремонт на мястото на събитието или в близост, а при връщане на автомобила се възстановява сумата по ремонта. Преди извършване на подобен ремонт той задължително се съгласува със Валериа Кар Ренталс. Не се възстановяват суми без предварително одобрение от фирмата. За подобни инциденти не се предвижда замяна на автомобил.
Важно: Цената е за един наемен ден!

....
ВАЖНО !!!
Всички видове застраховки са задължителни за наеми които включват месеците Юли, Август и Септември, както и за наеми за извън България - целогодишно.
....

Административни такси

В случай на ПТП, щета или кражба на наетия автомобил, се изисква документ от Пътна полиция или двустранно попълнен констативен протокол с номер от КАТ. В противен случай всички такси намаляващи отговорността са НЕВАЛИДНИ.

При липса на друг/и участник в проишествието и отказ от полицията да посети мястото на инцидента, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изисква клинетът да вземе номер, под който е регистрирано неговото обаждане.

Административна такса при завеждане на щета: В случай на ПТП се заплаща такса в размер на 85 € за покриване на административни и други разходи при завеждане и обслужване на щети, независимо от направените застраховки и отговорности на наемателя.