Валериа Кар Ренталс - Застраховки

Застраховки при наемане на автомобил

Застраховки

Всички автомобили на Валерия Кар Ренталс са застраховани с всички основни застраховки, а именно:
  • Гражданска отговорност
  • Автокаско
  • Застраховка на местата в автомобила
  • Презастраховка за Рент А Кар
  • Денонощен автоасистанс 24/7/365 - за територията на Република България
  • Годишен винетен стикер
  • Годишен технически преглед
Те са включени в дневната наемна цена на автомобила.

При пътуване извън границите на Република България е необходимо да се заплати допълнително застраховка:
"Помощ при пътуване - автоасистанс в чужбина":
- валидност до 15 дни - 33 €
- валидност до 30 дни - 53 €.


В наемната цена не са включени застраховките:
• Super Cover For Damages (SCD)
• Super Theft Protection (STP)

Тяхната цел е да се ограничи отговорността (самоучастието)/(Excess) на клиента до размера на депозита.

Какво представляват тези две застраховки:
• Super Cover for Damages: според тарифите на Валерия Кар Ренталс. Допълнителна застраховка, която освобождава клиента от отговорност при щета, но не го освобождава от представяне на необходимите документи и заплащане на административна такса.
• Super Theft Protection: според тарифите на Валерия Кар Ренталс. Допълнителна застраховка, която освобождава клиента от отговорност при кражба, но не го освобождава от представяне на необходимите документи и заплащане на административна такса.

Цени за SCD, STP и EXCESS:

Class SCD STP EXCESS
BUDGED 4 € 2.5 € 300 €
MINI 4 € 2.5 € 400 €
ECONOMY 5 € 3 € 500 €
COMPACT 5 € 3 € 600 €
SW 5 € 3 € 600 €
STANDART 6.5 € 3.5 € 800 €
VAN 6.5 € 3.5 € 800 €
4X4 9 € 5 € 900 €
EXECUTIVE 10 € 5.5 € 1000 €
Важно: Цената е за един наемен ден!
SCD: Super Cover for Damages. STP: Super Theft Protection

Цени за WTI
Застраховка за челно стъкло, гуми, джанти и тасове

Застраховка която освобождава от отговорност при спукване на челно стъкло, спукване на гума, нараняване на джанта или автомобилен тас.
Желателно е при възможност да се представят необходими документи за щетата.
Тъй като тези събития се случват обикновено по време на път, ако е наложително се извършва авариен ремонт на мястото на събитието или в близост, а при връщане на автомобила се възстановява сумата по ремонта. Преди извършване на подобен ремонт той задължително се съгласува със Вал и Кар Рент а кар. Не се възстановяват суми без предварително одобрение от фирмата. За подобни инциденти не се предвижда замяна на автомобил.
Важно: Цената е за един наемен ден!

Административни такси

В случай на ПТП, щета или кражба на наетия автомобил, се изисква документ от Пътна полиция или двустранно попълнен констативен протокол с номер от КАТ. В противен случай всички такси намаляващи отговорността са НЕВАЛИДНИ.

При липса на друг/и участник в проишествието и отказ от полицията да посети мястото на инцидента, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изисква клинетът да вземе номер, под който е регистрирано неговото обаждане.

Административна такса при завеждане на щета: В случай на ПТП се заплаща такса в размер на 50 € за покриване на административни и други разходи при завеждане и обслужване на щети, независимо от направените застраховки и отговорности на наемателя.