Валерия Кар Ренталс - FAQ

Често задавани въпроси
при наемане на автомобил от Валерия Кар Ренталс

Всички основни застраховки, които са възможни за територията на България. Пълен 24/7 авто-асистент за територията на страната.
Наемната цена на автомобила не включва следните застраховки:
  • Super Cover For Damages
  • Super Theft Protection
Този вид застраховки ограничават Вашата отговорност при кражба и щета до размера на депозита.
  • WTI: Застраховка за челно стъкло, гуми, джанти и тасове

Застраховка която освобождава от отговорност при спукване на челно стъкло, спукване на гума, нараняване на джанта или автомобилен тас.

Допълнително се заплащат нашите услуги в извънработно време, в дните на национални празници и в Неделя, както и при обслужване на всички летища в България. За подробности погледнете тук

Да. Необходимо е да ни уведомите поне 48 часа предварително, да заплатите еднократна такса от 20 Евро за пътуване в чужбина, и 10 Евро за пълномощно за управление на автомобила извън територията на България.

"Помощ при пътуване - авто-асистент в чужбина": с валидност до 15 дни - € 33, с валидност до 30 дни - € 53.

При пътуване извън България е необходимо да знаете:

  • Дневен лимит на километри - 300 км/ден за договори до 7 дни.
  • При превишаване на лимита се заплаща по 0.1 евро на километър допълнително.
  • Цените в нисък сезон са валидни само за територията на Република България. През този ценови сезон пътуванията извън граница се таксуват по тарифите валидни за среден сезон.
  • Депозит / Excess за чужбина е в двоен размер.
  • Важно: За определени държави се изискват допълнителни документи за преминаване през съответните граници и митнически пунктове. Те се заплащат допълнително при необходимост.

При случай на пътно транспортно проишествие (ПТП) трябва веднага да се свържете с Пътна полиция – тел. 165 или 112 и да изискате съответните документи (протокол от КАТ-Пътна полиция), които се представят в застрахователната компания. Веднага да уведомите Валерия Кар Ренталс за настъпилата щета, като точно опишете събитието, Вашето състояние и състоянието на автомобила за да се преценят следващите действия (лекарска помощ, авто-асистент, транспортиране на автомобила и пътниците в него, най-близък сервиз за ремонт и други.) Когато инцидента е без вина на водача (съгласно документ от КАТ) не се заплаща нищо с изключение на таксата за администаративни разходи при завеждане на щети. Полага Ви се замяна на автомобила в срок до 24 часа за територията на България и до 6 часа за територията на София. Когато инцидента е по вина на водача не се полага заместващ автомобил и се заплаща минимум 50 €, такса за административни разходи за завеждане и отремонтиране на щетата. При по-сериозни щети сумата може да достигне до размера на цялата отговорност упоменат в тарифата на Валерия Кар Ренталс. При употреба на дрога, алкохол или други упойващи вещества, включително лекарства, при които е забранено шофиране - ремонта на автомобилът е изцяло за сметка на наемателя – не важи нито една от застраховките. Удържа се целия депозит и се начислява глоба за пропуснати ползи и нанесени щети, която покрива целия ремонт по автомобила.

За територията на България няма лимит за изминатите километри за договори над 7 дни. До 7 дни лимита е 250 километра дневно Лимит на километрите при договорите за пътуване извън България със срок до 7 дни - 350 км/ден. За договори над 7 дни за пътуване в чужбина - няма лимит.
Доплащането за надлимитни километри е 0.1 евро за надлимитен километър.

Депозитът или Excess е задължителен, защото получавате автомобил с напълно зареден резервоар с гориво и може да откажете да го заредите. Също така е възможно по телефона да удължите договора си с 1-2 дни и тогава би трябвало да имаме сума, от която да сторнираме този наем. Депозитът или Excess се ползва също така при нанесени щети, които не се покриват от застраховката на автомобила (например – изгаряне с цигара на седалката, нарушения във вътрешния интериор на автомобила, щети по гуми, джанти, тасове или долната част на автомобила настъпили вследствие на некомпетентно шофиране, дупките по пътя и др.)

Excess - това е Вашата отговорност или самоучастие при настъпване на застрахователно или незастрахователно събитие.
Това е първата сума която се заплаща.

Може да ограничити Вашата отговорност до размера на депозита при заплащане на застраховките:
• Super Cover For Damages
• Super Theft Protection
съгласно тарифата на Валерия Кар Ренталс.

Автомобила винаги се предава на клиента зареден до горе. Клиента сам избира политиката за горивото.
Възможни са два вариянта:
1. Колата се взима заредена до горе и се връща заредена до горе. Ако обаче се върне недозаредена, тя се зарежда заедно с клиента на бензиностанцията и се заплаща допълнителна такса "липсващо гориво" на стойност 10 евро /20 лева/. Много често уредите отчитащи гориво не дават коректни отчети, дори и при най -новите автомобили. Това се дължи на различни причини - лоши горива и допълнителни химии които се ползват, неправилно последно зареждане, ключ останал в таблото на автомобила и автомобила работи и др. непредвидими фактори. В тези случаи се извършва проверка на най - близката бензиностанция, но клиента не дължи таксата за липсващо гориво.
2. Колата се взима заредена до горе и се връща празна. В този случай горивото се заплаща предварително преди предаване на автомобила и само в брой. Автомобила трябва да се върне с гориво, което да даде възможност да се достигне най - близката бензиностанция за зареждане. Пари за гориво в края на договора не се възстановяват!!! Когато примерно клиент върне колата с 1/4 резервоар, той не трябва да претендира за сумата за 1/4. Длъжен е да си направи предварително разчета за горивото. Причините за това са различни, но най - важната причина са неточните уреди за количество гориво в резервоара. Те дават най-често само приблизителен отчет и визуализация за наличните количества. Необходимо е да се знае, че след алармиране чрез звуков или светлинен сигнал за наличие на гориво в РЕЗЕРВА, всеки автомобил може да измине около 50-70 километра извънградско шофиране максимум.

Еднопосочен наем е услугата "вземи тук - върни там". Наемате автомобил от един град и го връщате в друг град. България е доста специфична страна за бизнеса с наемане на автомобили и ванове. Търсенето и предлагането в различнте части на страната е много различно и доста сезонно. Поради тази причина ние, както и повечето колеги не можем да разполагаме с еднакви автомобили в различните точки обявени като локации за коли под наем. По друг начин казано наличностите на автомобили са пропорционални на търсенето на услугата, а в определени области от страната някои категории коли изобщо нямат търсене или то е изключително занижено. Това означава, че определен тип кола наета в един град и върната в друг град може да чака месеци до следващ клиент който да я ползва. Именно това налага тази такса в повечето случаи за разлика от някои европейски, американски и др. по-развити държави в които това е нормална практика многократно случваща се ежедневно.


Имате проблем?

Ние с удоволствие ще Ви помогнем!